רישום לפעילות חנוכה

מספר ילדים
פרטי התלמיד\ה הרשמה לילדי הגנים באמצעות המשרד ועל בסיס מקום פנוי בלבד. 077-9520570

מגדר:

מצב רפואי של {{child_1_name}}:

מגבלה רפואית של {{child_1_name}}:

סמן את כל הרלוונטים

הורה ראשון:
הורה שני \ איש קשר נוסף:
אישור תקנון:
סמן כאן לאחר ביצוע התשלום

ההרשמה לפעילות חנוכה נסגרה