צהרוני בית לגדול בו » לוח חופשות צהרון

לצפייה בלוח החופשות המתאים - נא בחרו את מיקום הצהרון:

* לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך.