צהרוני בית לגדול בו » תקנון – גזר בתי ספר

תקנון ותנאי רישום לצהרונים בבתי הספר - מ.א. גזר

אגף החינוך במועצה אזורית גזר מפעיל בשיתוף עם חברת "בית לגדול בו"
את צהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים במועצה.

אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לצהרונים בבתי הספר
לשנת תשפ"ג – תשפ"ד, 2023 – 2024, במסגרת תכנית "ניצנים" של משרד החינוך.

 • קהל יעד: תלמידים בכיתות א'-ג' בכל בתי הספר היסודיים.
 • מיקום: בתי הספר השונים ברחבי המועצה האזורית גזר.
 • שעות פעילות: החל משעת סיום יום הלימודים ועד 17.00.
 • זמני פעילות: מיום פתיחת שנה"ל עד לתאריך 30.6 באותה שנה.
 • תוכנית: הפעילות כוללת ארוחת צהרים חמה, תוכנית חינוכית חודשית, חוגים ופעילות העשרה, פעילויות חברתיות, הפגה ומנוחה.
 • הזנה:
  • ארוחת צהריים חמה הכוללת מנה בשרית / פחמימה / ירק מבושל / ירק טרי (ראו תמונה להלן).
  • במהלך אחר הצהריים תתקיים פריסה (חלוקת לחם עם ממרח + פירות העונה).
  • להלן תפריט הארוחות (לחצו על התמונה להגדלה / לחצו כאן לצפייה והדפסה בחלון נפרד):

 • הסעות: הצהרון אינו כולל הסעות והאיסוף בסיומו הינו באחריות ההורים.
 • ימי פעילות:
  • הצהרון פועל בחודשים ספטמבר עד יוני, ימים א' עד ה'.
  • בחופשת חנוכה ובחופשת פסח, הצהרון יפעל בכפוף ללוחות הזמנים שיפורסמו על ידי משרד החינוך.
 • עלויות:
  • המחיר לתלמידות ותלמידים בכיתות א' ב' הינו 835 ₪ לחודש.
  • המחיר לתלמידות ותלמידים בכיתה ג' הינו 935 ₪ לחודש.
  • התשלום, בהוראת קבע, ב-10 תשלומים, ב-28 בכל חודש.
  • תשלום ראשון יחויב ב- 28.8.23 עבור חודש ספטמבר.

 • אופן פריסת התשלומים למשלמים בצ'קים, בהו"ק באשראי או בהו"ק דרך הבנק:
 • הורים שמשלמים באמצעות צ'קים יעבירו לידי החברה 10 צ'קים בתחילת שנה.
 • הורים שמשלמים באמצעות הו"ק דרך אשראי, ישלמו כל 28 לחודש על החודש העוקב. 
 • הורים שמשלמים באמצעות הו"ק דרך הבנק, יפתחו הו"ק ויגדירו תשלום כל 28 לחודש עבור החודש העוקב.

  1. תשלום ראשון ב-28.8.23 – עבור ספטמבר
  2. תשלום שני ב-28.9.23 – עבור אוקטובר
  3. תשלום שלישי 28.10.23 – עבור נובמבר
  4. תשלום רביעי 28.11.23 – עבור דצמבר
  5. תשלום חמישי 28.12.23 עבור ינואר
  6. תשלום שישי 28.1.24 עבור פברואר
  7. תשלום שביעי 28.2.24 עבור מרץ
  8. תשלום שמיני 28.3.24 עבור אפריל
  9. תשלום תשיעי 28.4.24 עבור מאי
  10. תשלום עשירי 28.5.24 עבור יוני

 • רישום וביטולים:
 • אישור הרישום לצהרון יתקבל במייל עם סיום ההרשמה.
 • רישום מאוחר יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.
 • ניתן לבטל רישום ללא תשלום עד 30.07.2023 ע"ג טופס ביטול בלבד.
 • ביטול רישום לאחר ה-31.07.2023 יחייב את ההורים בתשלום בסך 200 ש"ח דמי רישום.
 • ביטול רישום לאחר ה- 06.08.2023 יחייב את ההורים בתשלום מלא עבור החודש הראשון.
 • ביטול רישום במהלך השנה יבוצע עד ה-5 לכל חודש ויחייב תשלום עבור החודש בו התקבלה ההודעה.
  (דהיינו: ניתן להודיע על ביטול עד ה-5 לכל חודש. הודעה על ביטול אחרי ה-5 לחודש תחייב גם על החודש
  הבא. אם הודעתם על ביטול ב-15.1.24 תחוייבו גם על ינואר וגם על פברואר)
 • לא ניתן לבטל השתתפות לאחר ה-1.4.24. לא יינתן החזר כספי להורים בגין ביטול החל מחודש אפריל.
 • לא יינתן החזר כספי על ביטול השתתפות באמצע חודש, למעט מקרים שבהם הפעילות לא התקיימה בשל הנחיות ממשלה או לאור מצב חירום בטחוני / בריאותי, ורק כאשר ניתנה הנחייה מפורשת ע"י משרד החינוך להשיב את כספי הגבייה.
 • בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות ו\או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית, או כל סיבה אחרת ו\או בשל התנהגות לא תקינה \ אלימה של הורי הילד ו\או הילד מול צוות הצהרון או ילדי הצהרון
 • החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפות של הילד באופן מיידי. במקרה זה, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
 • הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש.
 • ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה, מבצע צבאי וכיוצ"ב, או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.
 • אין החברה נושאת באחריות ו\או בגזל במקרה של רישום ותשלום כפול חלקי או מלא של הורים
  לצהרון ו\או לקייטנות, על ההורים
   להימנע מרישום ותשלום כפול. כמו כן על ההורה חלה האחריות
  לוודא שבוצע תשלום עבור כל חודש בחודשו על הצהרון כדי להימנע מצבירת חובות מיותרים.
  יש לשים לב שנפתחה הו"ק לתשלום בפרט במקרה שבו ילד נרשם בצורה ידנית ולא באמצעות האתר.
 • על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים.
 • במקרה של בידוד, יינתן החזר כספים להורים מהיום השישי לבידוד, בתנאי שכל הכיתה יצאה לבידוד.
 • בימי שביתה במוסדות החינוך – החל מהיום השני לשביתה, תתקיים פעילות בשעות הבוקר (8:00-13:00), בהתאם למערכת הלימודים באותו בית ספר – בתעריף של 80 ש"ח ליום לתלמיד כולל מע"מ.
 • עלות השתתפות של ילד שאינו רשום לצהרון בימי שביתה (על בסיס מקום פנוי ובאישור החברה) הינה 80 ש"ח ליום פעילות עד השעה 13:00 לערך.

  צילום הפעילות:
 • במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה
  לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצב'.
 • עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה.
  כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע
  בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם
  בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצידכם
  לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של
  משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים,  מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי
  תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות .
 • ההורה הרושם מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. ההורה הרושם מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים. ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להעביר תמונות של הילדים מהפעילויות השונות הנערכות במסגרת הצהרון והקייטנות למועצה האזורית גזר לצורך פרסום תמונות אלו באמצעי המדיה השונים של המועצה.
 • הגבלת פרטיות:
 • הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים גבוהים
  של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה
  פרטי האשראי לא מועברים לגורמים חיצוניים.

     לתשומת ליבכם:

 • כמות הנרשמים המינימלית לפתיחת צהרון היא 22 תלמידים.
 • עד לתאריך 08.08.2023 תישלח הודעה מסודרת בדבר פתיחת הצהרון.
 • הורים שיצטרפו לצהרון לאחר חודש ספטמבר ישלמו 300 ש"ח עבור החגים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל מנציג הרישום דורון מדמוני, במייל: r2@bait.org.il

     יצירת קשר:

 • משרד: 077-9520570 | ווטסאפ: 053-5403348 | רכז: 054-7070245
 • ניתן ליצור קשר גם באמצעות המייל הישיר של החברה: baitligdolbo@gmail.com
 • חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו\או כל אפוטרופוס

לוח חופשות מעודכן יפורסם בהמשך: