צהרוני בית לגדול בו » תקנון – גזר

תקנון ותנאי רישום לגנים - מ.א. גזר

תקנון בית לגדול בו
תשפ"ג-תשפ"ד | 2023-2024

    1. מיקום הצהרונים
    2. שעות הפעילות
    3. ארוחת הצהריים
    4. חוגים ופעילויות העשרה
    5. כמות הילדים בצהרון
    6. טופס בריאות
    7. כמה עולה הצהרון?
    8. אופן התשלומים
    9. נוהל ביטול השתתפות
    10. רישום מאוחר
    11. צילום הפעילות
    12. הגבלת פרטיות
    13. ימי שביתה 

1. מיקום הצהרונים.

  הצהרונים פועלים בגני הילדים שברחבי המועצה.
•  פתיחת הצהרון מותנית במספר הנרשמים.
•  החברה רשאית להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש.

2. שעות פעילות.
•  בימים א'-ה' הצהרונים יפעלו משעה 14:00 ועד השעה 17:00
•  שעות פעילות בחגים ובחופשות הם משעה 07:30 – 16:30
•  ימי חופשה בהם לא מתקיימת פעילות נקבעים בהתאם ללוח חופשות של משרד החינוך וע"פ המכרז.
•  יתכנו שינויים בלוח החופשות במהלך השנה 
בהתאם להחלטות הממשלה ו\או משרד החינוך. 
•  בימי בחירה של משרד החינוך, הקדמת פעילות הצהרון תהיה נתונה בהחלטת החברה בלבד    
•  התקנון נתון לשינויים של הקול קורא.
 מצורף בזאת קישור ללוח חופשות.        

 מה כוללת פעילות הצהרון?

 

3. ארוחת צהריים.
•  הצהרון יספק לילדים ארוחה חמה ובריאה בכל יום.
•  המזון יהיה מזון מבושל וטרי.
•  תפריט הארוחות מגוון (התפריט יפורסם להורים)
•  הארוחה תכלול מנה בשרית, פחמימה, ירק מבושל וטרי.
•  בשעה 16:00 תהיה פריסה של לחם ממרח ופירות העונה.

4. חוגים ופעילויות העשרה.
במהלך השנה יתקיימו חוגי שונים ומגוונים, קפוארה, דרמה, חוג חיות, זומבה, הפעלה בתנועה ועוד
לוח פעילות וחוגי העשרה יפורסם בהמשך. החוגים יתקיימו פעמיים בשבוע ויותאמו לגילאים השונים.
חשוב לציין שכל רבעון מגוון החוגים מתחלף, כדי לחשוף את הילדים לכמה שיותר תכנים ועולמות.
(נתון לשינויים)

5. כמה ילדים יש בצהרון.

•  צהרון ייפתח בהתאם לכמות נרשמים מינימלית של 15 ילדים.
•  מספר הילדים בצהרון לא יעלה על 35 ילדים.
•  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור צהרון במידה וכמות הילדים תפחת מ-15.

    •  במידה ויוחלט על סגירת הצהרון, הכסף יוחזר להורים וההורים יקבלו הודעה חודש ימים לפני
    •  עד ה-5.8.23 ההורים שנרשמו יקבלו הודעה היכן נפתח צהרון והיכן לא נפתח צהרון.

•  במקומות שבהם לא ייפתח צהרון, מפאת מיעוט נרשמים, הכסף יוחזר להורים.

6. בריאות הילד.
•  יש למלא טופס בריאות ולציין אם לילד\ה יש רגישות בריאותית.
•  במקרה של מגבלה יצורף אישור רופא שמאשר השתתפות בצהרון 
•  הורים מתחייבים לא לשלוח ילד עם חום מעל 37 מעלות צלזיוס לגן
•  ילד שנעדר 3 ימים רצופים יחזור למסגרת באישור רפואי בלבד.
•  חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים. (ע"פ משרד הבריאות)

   7. כמה זה עולה?
    עלות השתתפות ילד בצהרון בגנים בשנה"ל תשפ"ב-תשפ"ג (2023-2024) 

עלות הצהרון בהרשמה מוקדמת (עד ה-31.3.23)
o  ילד ראשון: 860 ש"ח (ילד 1 – 860 ש"ח)
o  ילד שני: 774 ש"ח (2 ילדים – 1634 ש"ח)
o  ילד שלישי: 774 ש"ח (3 ילדים – 2408 ש"ח)

     עלות הצהרון בהרשמה מאוחרת (לאחר ה-31.3.23)
     
o  ילד ראשון 880 ש"ח. (ילד 1 – 860 ש"ח) 
     o  ילד שני 792 ש"ח. (2 ילדים – 1672 ש"ח)
     
o  ילד שלישי 792 ש"ח. (3 ילדים – 2464 ש"ח) 

•  ההרשמה תהיה לכל הפחות  ל-5 ימי פעילות בשבוע.
•  הורה לא יהיה רשאי לרשום את ילדיו לפעילות חלקית.
•  בשביתות \ חופשות \ קייטנות יהיה ניתן לבצע רישום חלקי.
•  הרשמה מאוחרת (לאחר חודש ספטמבר) תחייב בתשלום נוסף על החגים. (כמפורט מטה).
•  התשלום ייפרע גם אם ילד נעדר מהצהרון עקב חופשה או מחלה.
•  ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר שיוסדר תשלום עבור כל השנה.
•  תשלום מאוחר דינו כרישום מאוחר.
•  פיגור בתשלום יקנה לחברה את הזכות לדרוש את הוצאת הילד מהמסגרת.
•  הוצאת ילד תיעשה ע"י מתן התראה של שבוע ימים.
•  על כל צ'ק ו\או תשלום שחזר יחויבו ההורים ב-20 ש"ח.
•  במידה והורה מאחר באיסוף הילד\ה, על כל 15 דק' איחור של ההורה ישולמו 50 ש"ח לצוות.
•  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הילד מהמסגרת במידה וההורים יאחרו באופן קבוע.
   הודעה תימסר להורים.

8. אופן התשלום.
•  התשלום יתבצע בהוראת קבע של 10 תשלומים של 860 ש"ח לכל השנה. (לנרשמים עד ה-31.3.23) 
•  החיוב החודשי ייפרע ב-28 לחודש עבור החודש העוקב. (ב-28.8.23 יגבה תשלום עבור ספטמבר) 
•  באותו אופן תבוצע גבייה עבור כל חודשי הפעילות בצ'קים או בהו"ק כדלהלן.

אופן פריסת התשלומים בצ'קים ובהוראות קבע דרך אשראי או דרך הבנק.

  • הורים שמשלמים באמצעות צ'קים יעבירו לידי החברה 10 צ'קים בתחילת שנה.
  • הורים שמשלמים באמצעות הו"ק דרך אשראי, ישלמו כל 28 לחודש על החודש העוקב.
  • הורים שמשלמים באמצעות הו"ק דרך הבנק, יפתחו הו"ק ויגדירו תשלום כל 28 לחודש עבור החודש העוקב.

1. תשלום ראשון ב-28.8.23 – עבור ספטמבר
2. תשלום שני ב-28.9.23 – עבור אוקטובר
3. תשלום שלישי ב-28.10.23 – עבור נובמבר
4. תשלום רביעי ב-28.11.23 – עבור דצמבר
5. תשלום חמישי ב-28.12.23 עבור ינואר
6. תשלום שישי ב-28.1.24 עבור פברואר
7. תשלום שביעי ב-28.2.24 עבור מרץ
8. תשלום שמיני ב-28.3.24 עבור אפריל
9. תשלום תשיעי ב-28.4.24 עבור מאי
10. תשלום עשירי ב-28.5.24 עבור יוני


הערה: הורים יקרים שימו לב, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
תאריכי הגבייה השתנו, החל מחודש נובמבר ההורדה בכרטיסי
האשראי תהיה ב-10 לכל חודש. 


את הצ'קים יש להגיש במעטפה למשרד.
את הצ'קים יש להגיש במעטפה למשרדי החברה משרדי החברה נמצאים בעיר רחובות. ניתן לתאם
פגישה למסירת הצ'קים בטלפון: 077-9520570, או בווטסאפ המשרדי: 0535403348
o  ניתן להירשם ולשלם עד תאריך 31.3.23 (רישום מוקדם) בסכום של 860 ש"ח עם הנחת אחים.
o  ניתן להירשם ולשלם עד תאריך 31.7.23 (רישום מאוחר) בסכום של 880 ש"ח ללא הנחת אחים.
אין כל תוקף לרישום שבוצע ללא תשלום. תשלום מאוחר דינו כרישום מאוחר עם כל המשתמע מכך.

החברה לא תשא באחריות כשתשלום יתקבל בדרך שחורגת מהנהלים המופיעים בתקנון זה.
כמו כן, תשלום במזומן ו\או צ'ק שלא יופקדו בזמן כתוצאה ממסירתו לסייעות, לרכז,
ו\או לכל גורם אחר ולא ישירות למשרד, יהיה באחריות המשלם בלבד ולא באחריות החברה.

    הורים פרודים | גרושים
    מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים הנם או יהיו ח"ו פרודים או גרושים, ההורה אשר יאשר תקנון זה, 
    יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים עבור הצהרון (אף אם הורה אחר שילם את התשלום בעבורו) 
    וההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד. (נתון לשינויים)

למעוניינים לשלם בצ'קים:
כל הורה ימסור 10 צ'קים מראש עבור כל השנה על סך המוסכם ביניהם כאשר הסכום הכולל של
הצ'קים של הורה1 והורה2 יהיו 860 ש"ח במקרה של הרשמה בזמן (עד ה-31.3.23) ו-880 ש"ח
במקרה של הרשמה מאוחרת (לאחר ה-31.3.23) במקרה של הרשמה מאוחרת לא תינתן הנחת אחים.

דוגמא להסדר תשלום צ'קים.

אם סוכם בין ההורים שהורה אחד משלם 440 ש"ח, עליו להגיש 10 צ'קים למשרדי החברה באותה מידה
ההורה השני צריך להכין גם הוא 10 צ'קים על סך 440 ש"ח ולהגיש אותם במעטפה מסודרת
למשרדי החברה עד תאריך 31.3.23. שימו לב, את הצ'קים יש לרשום לתאריך ה-28 לכל חודש
כמפורט לעיל בסעיף שכותרתו אופן פריסת התשלומים.

הורים שמעוניינים לשלם באשראי:
הורה אחד ישלם את הסכום המלא בהו"ק 860 ש"ח (אם נרשם בזמן) ו-880 ש"ח במקרה
של הרשמה מאוחרת. ההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד.

עדכוני הורים
הורה גרוש או פרוד, מתבקש למלא את פרטי ההורה הנוסף (הפרוד\הגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת
עדכונים להורה הנוסף. למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או הגביל את האפוטרופסות על הילד.

9. נוהל ביטול השתתפות.

•  בקשות לביטולים יוגשו בכתב ו\או במייל עד ה-10 לכל חודש שוטף

•  הבקשה תוגש עבור החודש העוקב  ע"ג טופס ביטול השתתפות בלבד.
•  בקשה שתוגש עד ה-10 לחודש (כגון: מרץ( תחייב תשלום עבור חודש זה (מרץ(
   אם תוגש לאחר ה-10)כגון: מרץ( תחייב תשלום גם על החודש העוקב (אפריל(

•  במידה ולא תימסר הודעה על ביטול השתתפות, החיובים ימשיכו להתבצע כרגיל.
•  אין החזר כספי במקרה של ביטול השתתפות החל מחודש אפריל.
•  לתשומת לבכם: מסירת הודעה בע"פ או בווטסאפ לגננת, לסייעת לרכז למנהל
    
או לכל גורם אחר בגין גריעת הילד מהמסגרת ו\או ביטול השתתפותו במסגרת
    אינה קבילה אלא אם כן הוגשה למייל החברה בצורה מסודרת. את טופס הביטול ניתן לקבל
    ע"י הגשת בקשה למייל
 baitligdolbo@gmail.com 
•  בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות

        ו\או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
    •  .השתתפות הילד\ה במסגרת הצהרונים מחייבת גמילה מטיטולים  
       החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילדים שאינם גמולים.
    •  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה
       למסגרת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית, או כל סיבה אחרת ו\או
       בשל התנהגות לא תקינה \ אלימה של הורי הילד ו\או הילד מול צוות הצהרון או ילדי הצהרון.
   •   אין החברה נושאת באחריות ו\או בגזל במקרה של רישום ותשלום כפול חלקי או מלא של הורים
       לצהרון ו\או לקייטנות, על ההורים
 להימנע מרישום ותשלום כפול. כמו כן על ההורה חלה האחריות
       לוודא שבוצע תשלום עבור כל חודש בחודשו על הצהרון כדי להימנע מצבירת חובות מיותרים.
       ביטול הו"ק מיותרת (כפולה) שחוייבה (כגון הורה שנרשם פעמיים) יהיה כרוך בתשלום של 20 ש"ח.
       עבור כל זיכוי ישלמו ההורים 20 ש"ח, דמי זיכוי. (הורה ששילם 3 תשלומים כפולים יחוייב בסה"כ ב-60 ש"ח)
       ביטול הו"ק מיותרת (כפולה) שלא חוייבה (בהודעה מראש של אחד ההורים ו\או במידה והחברה שמה לב       
       וביטלה), לא יהיה כרוך בתשלום, החברה מאוד נזהרת שלא לגבות כסף שלא לצורך.  
       יש לשים לב שנפתחה הו"ק לתשלום בפרט במקרה שבו ילד נרשם בצורה ידנית ולא באמצעות האתר.
    •  החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד לאחר מתן התראה
       של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו
       של הילד באופן מיידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות
       בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
    •  הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש.
   •  ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה,
      מבצע צבאי, שביתה של הרשות או כל מקרה אחר שלא מפורט בתקנון זה
      או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת שאינו מפורט בתקנון זה.
   •  על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים.
   •  במקרה של בידודים יינתן החזר כספים להורים מהיום השישי לבידוד בתנאי שכל הגן יצא לבידוד


10. רישום מאוחר.
•  ההרשמה לצהרון מתבצע דרך אתר החברה. https://www.bait.org.il/     
•  אישור הרישום לצהרון יתקבל במייל עם סיום ההרשמה. (לעיתים יופיע בספאם)
•  רישום מאוחר יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי. 
•  ניתן לבטל רישום ללא תשלום עד 31.06.2023. 
•  ביטול רישום לאחר ה-1.07.2023 יחייב את ההורים בתשלום בסך 200 ש"ח דמי רישום עבור כל ילד. 
•  ביטול רישום לאחר ה- 01.08.2023 יחייב את ההורים בתשלום מלא עבור החודש הראשון. (ספטמבר)


הורים שיירשמו לצהרון לאחר חודש ספטמבר ישלמו מחיר נוסף עבור פעילות בוקר בימים
הארוכים כפי שמופיע בלוח חופשות. המחיר ינוע בין 30 ל-70 ש"ח והמחיר יהיה תלוי
ברפורמה שתצא ע"פ מתווה המדינה. הורים שנרשמו לכל השנה (כולל ספטמבר)
לא יצטרכו להוסיף תשלום עבור יום ארוך.


11. צילום הפעילויות.

במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה
לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצב
'.

 

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה.
כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. 
בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע

בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם
בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצידכם
לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של
משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים, 
 מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי
תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות
 .

ההורה הרושם מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. ההורה הרושם מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים. ההורה הרושם מאשר לחברת "בית לגדול בו" להעביר תמונות של הילדים מהפעילויות השונות הנערכות במסגרת הצהרון והקייטנות למועצה האזורית גזר לצורך פרסום תמונות אלו באמצעי המדיה השונים של המועצה.

12. הגבלת פרטיות
הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים גבוהים
של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה.
פרטי האשראי לא מועברים לגורמים חיצוניים.

13. ימי שביתה

    בימי שביתה במוסדות חינוך תתקיים פעילות החל מהיום השני לשביתה.
    תתקיים פעילות החל מהשעה 07:30 ועד 16:30 וייגבה סכום נוסף של 50 ש"ח ליום למשתתף
    מעבר לתמורה החודשית שאותה משלמים ההורים מדי חודש.
    עבור ימי חופשה המפורטים בלוח החופשות לא ייגבה מחיר נוסף. (לוח החופשות יפורסם באתר)

חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו\או כל אפוטרופוס. 

——————————–

  לוח חופשות יפורסם בהמשך באתר הבית  7