צהרוני בית לגדול בו » תקנון קייטנת גשר בין כיפור לסוכות – גזר בתי ספר

תקנון ותנאי רישום לקייטנת גשר בין כיפור לסוכות בבתי הספר - מ.א. גזר

קייטנת גשר בין כיפור לסוכות – בביה"ס – מידע ונהלים.

נפתחה ההרשמה לקייטנת הגשר בבתי הספר, ניתן להירשם עד יום רביעי ה-20.9.23
בשעה 16:00.

הקייטנה מיועדת רק לילדי הצהרון (רק לילדים שרשומים לצהרון כל השנה).
לא יינתן החזר כספי בגין ביטול רישום \ אי השתתפות \ אי התאמה \ היעדרות וכיוצב'.
השלמת תהליך הרישום תתבצע רק לאחר ביצוע תשלום. הורה שנרשם ולא הועבר מיידית לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המשרד: 077-9520570 (הורה שלא שילם דינו כלא נרשם)

מידעון קייטנה:
תאריכים: 26.9.23 עד 28.9.23
שעות: 16:00 עד 8:00
עלות: 300 ₪
הזנת בוקר: אין הזנת בוקר
ההורים ישלחו עם הילדים ארוחת בוקר.
הזנת צהרון: ארוחת צהריים חמה.
פתיחת קבוצה מותנית ברישום
של מינימום 22 ילדים לכל מסגרת.
בקייטנה האיסוף עצמי (ללא הסעות)
בגין כל איחור בסוף היום של רבע שעה או חלק ממנה ישולם 50 ש"ח לצוות הצהרון.

הערה: במידה ונתקלתם בתקלה ואינכם מצליחים להירשם, וכמו כן במידה ולא קיבלתם אישור רישום או תשלום, נא ליצור קשר עם המשרד: 077-9520570

כמו כן ניתן לשלוח ווטסאפ למשרד: 5403348-053 ונשיב בהקדם.


הורים פרודים | גרושים
מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים הנם או יהיו ח"ו פרודים או גרושים, ההורה אשר יאשר תקנון זה, יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים עבור הצהרון וההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד.

למעוניינים לשלם בצ'קים

את הצ'קים יש להעביר למשרדי החברה עד ה-23.9.19 ברח' עזרא 4 קומה א' בעיר רחובות.


עדכוני הורים

הורה גרוש או פרוד, מתבקש למלא את פרטי ההורה הנוסף (הפרוד\הגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת עדכונים להורה הנוסף, למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או הגביל את האפוטרופסות על הילד.


לתשומת לבכם:
בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות ו\או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית, או כל סיבה אחרת ו\או בשל התנהגות לא תקינה\אלימה של הורי הילד ו\או הילד מול צוות הצהרון או ילדי הצהרון.
אין החברה אחראית על רישום ותשלום כפול של הורים לצהרון ו\או לקייטנות, על ההורים להימנע מרישום ותשלום כפול. החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד באופן מידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש
ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה, מבצע צבאי, שביתה של הרשות או כל מקרה אחר שלא מפורט בתקנון זה או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת שאינו מפורט בתקנון זה.
על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים
במקרה של בידודים ינתן החזר כספים להורים מהיום השישי בתנאי שכל שכבת ביה"ס יצאה לבידוד

צילום הפעילות.

במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצב'
עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3.6-3
המופיע בהוראות הקבע תשס"ג\7(א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצידכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות.
המשתתף מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים
פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים הגבלת פרטיות.


הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה. פרטי האשראי לא מועברים לגורמים חיצוניים.
חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו\או כל אפוטרופוס.


לפרטים נוספים ויצירת קשר:
משרד: 077-9520570 | ווטסאפ: 053-5403348 | רכז: 054-7070245