צהרוני בית לגדול בו » תקנון קייטנת קיץ – גזר גנים

תקנון ותנאי רישום לקייטנת קיץ בגנים - מ.א. גזר

נהלי רישום לקייטנות – גנים.

 

הרישום יחל מיום ב' 22.5.23 ועד יום ג' 6.6.23 בשעה 16:00.

לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ניתן לבטל רישום עד 16.6 בשעה 16:00. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי

בגין ביטול רישום / אי השתתפות / אי התאמה / היעדרות וכיוצ"ב.

קיום הפעילות מותנה ברישום מספר מינימלי של תלמידים.

השלמת תהליך הרישום יתבצע רק לאחר קבלת אישור עסקה במייל.

הורה שנרשם ולא הועבר מיידית לתשלום מתבקש ליצור קשר

עם המשרד 077-9520570 כדי שנאפשר לו להסדיר תשלום.

הורה שלא ביצע תשלום עבור הקייטנה דינו כמי שלא נרשם.

ילדים הרשומים לצהרון במהלך השנה – יש להירשם ולשלם

בנוסף על הקייטנה והצהרון בחופשת הקיץ.

 

 יתכנו שינויים בסכום התשלום ע"פ מתווה המדינה.

 

קייטנת ארבעת היסודות – בגנים – מידע ונהלים.

גנים:

קייטנת: "ארבעת היסודות" במועצה אזורית גזר תתקיים בין התאריכים

מחזור ראשון:  2.7.23 עד 20.7.23 (י"ג בתמוז עד ב' באב), ימים א'-ה' בלבד (לא כולל ימי שישי).

מחזור שני רק בגנים: 23.7.23 עד 3.8.23 (ה' באב עד ט"ז באב), ימים א'-ה' בלבד (לא כולל ימי שישי ולא כולל תשעה באב – יום חמישי 27.7.23).

מסגרת בוקר מחזור ראשון:

הפעילות תתקיים בגני הילדים

שעות: 07:35 עד 13:00

עלות: 450 ש"ח (מחיר מסובסד המותנה בקול קורא של משרד החינוך).

הזנה: ארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה

(דוגמא לארוחת בוקר: לחם, 3 סוגי ממרחים וירק)

מסגרת יום מלא כולל צהרון:

שעות: 07-35 עד 16:30

עלות: 1095 ש"ח ל-15 ימים.

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה.

הזנה: ארוחת צהריים חמה.

מסגרת בוקר מחזור שני:

שעות: 07:35 עד 13:00

עלות: 500 ש"ח (מחיר מסובסד המותנה בקול קורא של משרד החינוך).

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה.

מסגרת יום מלא כולל צהרון:

שעות: 07:35 עד 16:30

עלות: 990 ₪ ל-9 ימים.

הזנת בוקר: ארוחת בוקר קלה בכפוף למתווה המדינה.

הזנה: ארוחת צהריים חמה.

פתיחת קבוצה מותנית במינימום נרשמים כפי שיפורסם בקול קורא של משרד החינוך.

בשני המחזורים האיסוף עצמי (ללא הסעות).

בגין כל איחור בסוף היום של רבע שעה או חלק ממנה ישולם 50 ש"ח לצוות הצהרון.

 

נוהל ביטול השתתפות בקייטנה

ניתן לבטל רישום ותשלום עד ה-16.6.23

החל מתאריך זה לא יינתן החזר כספי

הערה: במידה ונתקלתם בתקלה ואינכם מצליחים

להירשם, וכמו כן במידה ולא קיבלתם אישור רישום

או תשלום, נא ליצור קשר עם המשרד: 077-9520570

כמו כן ניתן לשלוח ווטסאפ למשרד: 053-5403348 ונשיב בהקדם

הורים פרודים / גרושים

מוסכם בזאת כי במקרה שבו ההורים הנם או יהיו ח"ו פרודים או גרושים, ההורה אשר יאשר תקנון זה, יהיה מחויב אישית בכל החיובים והתשלומים עבור הצהרון (אף אם הורה אחר שילם את התשלום בעבורו) וההתחשבנות הפנימית תהיה בין ההורים בלבד. (נתון לשינויים)

למעוניינים לשלם בצ'קים

את הצ'קים יש להעביר למשרדי החברה עד ה-6.6.23 ברחוב עזרא 4 בעיר רחובות.

עדכוני הורים

הורה גרוש או פרוד, מתבקש למלא את פרטי ההורה הנוסף (הפרוד\הגרוש) בטופס הרישום, לצורך שליחת עדכונים להורה הנוסף. למעט מקרים שבהם בית המשפט שלל או הגביל את האפוטרופסות על הילד.

 

לתשומת לבכם: מסירת הודעה בע"פ או בווטסאפ לגננת, לסייעת לרכז למנהל

או לכל גורם אחר בגין גריעת הילד מהמסגרת ו\או ביטול השתתפותו במסגרת

אינה קבילה אלא אם כן הוגשה למייל החברה בצורה מסודרת. את טופס הביטול ניתן לקבל

ע"י הגשת בקשה למייל baitligdolbo@gmail.com

בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות ו\או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.

השתתפות הילד\ה במסגרת הצהרונים מחייבת גמילה מטיטולים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילדים שאינם גמולים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה

למסגרת בשל סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית, או כל סיבה אחרת ו\או

בשל התנהגות לא תקינה \ אלימה של הורי הילד ו\או הילד מול צוות הצהרון או ילדי הצהרון.

אין החברה אחראית על רישום ותשלום כפול של הורים לצהרון ו\או לקייטנות, על ההורים

להימנע מרישום ותשלום כפול. החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד

לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש. במקרים חריגים, החברה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד באופן מיידי. במקרה זה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש

ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה,

מבצע צבאי, שביתה של הרשות או כל מקרה אחר שלא מפורט בתקנון זה

או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת שאינו מפורט בתקנון זה.

על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא יינתן זיכוי תשלום להורים

במקרה של בידודים ינתן החזר כספים להורים מהיום השישי בתנאי שכל הגן יצא לבידוד

 

צילום הפעילות

במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת קליפים ומצגות וכיוצב'

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים. בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה הסכמה מצדכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום כתובות המגורים של התלמידים,  מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות .

המשתתף מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת "בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים

הגבלת פרטיות
הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה. פרטי האשראי לא מועברים לגורמים חיצוניים.
ימי שביתה

בימי שביתה במוסדות חינוך תתקיים פעילות החל מהיום השני לשביתה.

תתקיים פעילות החל מהשעה 07:30 ועד 16:30 וייגבה סכום נוסף של 50 ש"ח ליום למשתתף, מעבר לתמורה החודשית שאותה משלמים ההורים מדי חודש.

עבור ימי חופשה המפורטים בלוח החופשות לא ייגבה מחיר נוסף. (לוח החופשות יפורסם באתר)

 

חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים ו/או כל אפוטרופוס. 

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

משרד: 077-9520570 | ווטסאפ: 053-5403348 | רכז: 054-7070245