תקנון ותנאי רישוםברוכים הבאים לצהרוני בית לגדול בו.
הורים יקרים שימו לב ההרשמה לשנה"ל 2021 – 2022 
החלה. 


——————————————————————–

תקנון גנים

מיקום הצהרונים.
א.הצהרונים פועלים בגני הילדים.
ב. פתיחת הצהרון מותנית במספר הנרשמים.
ג. החברה רשאית להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש.

שעות פעילות רגילות.
א. בימים א'-ה' הצהרונים יפעלו משעה 14:00 ועד השעה 17:00
ב. שעות פעילות בחגים ובחופשות הם משעה 07:30 – 16:30 
ג. ימי חופשה בהם לא מתקיימת פעילות נקבעים בהתאם ללוח 
    החופשות של משרד התמ"ת לוח חופשות צהרונים
 המתפרסם מדי שנה  
    ע"י משרד הכלכלה והתעשייה או כל גוף שיחליף אותו. 
ד. התקנון נתון לשינויים של הקול קורא. 

מה כוללת פעילות הצהרון?


ארוחת צהריים.
א. הצהרון יספק לילדים ארוחה חמה ובריאה בכל יום.    
ב. המזון יהיה מזון מבושל וטרי 
ג. תפריט הארוחות מגוון. (התפריט יפורסם להורים) 
ד. הארוחה תכלול מנה בשרית, פחמימה, ירק מבושל, ירק טרי.
ה. בשעה 16:00 תהיה פריסה של לחם ממרח ופירות העונה

חוגים: קפוארה, דרמה, חוג חיות, זומבה, הפעלה בתנועה ועוד.
   לוח פעילויות וחוגי העשרה יפורסם בהמשך. החוגים יתקיימו
   פעמיים בשבוע. (ויותאמו לגילאים השונים)- נתון לשינויים.

כמה ילדים יש בכל צהרון.
א. צהרון ייפתח בהתאם לכמות נרשמים מינימלית של 15 ילדים
ב. מספר הילדים בצהרון לא יעלה על 35 ילדים.
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור צהרון במידה וכמות
    הילדים תפחת מ-15. במידה ויוחלט על סגירת הצהרון, הכסף
    יוחזר להורים וההורים יקבלו הודעה חודש ימים לפני. 

בריאות הילד.
א. יש למלא טופס בריאות ולציין אם לילד\ה יש רגישות בריאותית
ב. במקרה של מגבלה יצורף אישור רופא שמאשר השתתפות בצהרון 
ג. הורים מתחייבים לא לשלוח ילד עם חום מעל 37 מעלות צלזיוס לגן
ד. ילד שנעדר 3 ימים רצופים יחזור למסגרת באישור רפואי בלבד.
ה. חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים (משרד הבריאות)

כמה זה עולה?
א. עלות השתתפות ילד בצהרון בשנה"ל תש"פ (2021) היא 860 שקלים לחודש.
ב. ההרשמה תהיה לכל הפחות ל-5 ימי פעילות בשבוע.
ג. הורה לא יהיה רשאי לרשום את ילדיו לפעילות חלקית.
ד. בשביתות \ חופשות \ קייטנות – יהיה ניתן לבצע רישום חלקי.
ה. התשלום ייפרע גם אם ילד נעדר מהצהרון עקב חופשה או מחלה.
ו. ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר שיוסדר תשלום עבור כל השנה.
ז. פיגור בתשלום יקנה לחברה את הזכות לדרוש את הוצאת הילד.
ח. הוצאת ילד תיעשה ע"י מתן התראה של שבוע ימים מראש להורים
ט. על כל צ'ק ו\או תשלום שחזר יחוייבו ההורים ב-20 ש"ח.
י. במידה והורה מאחר, על כל 15 דק' איחור ישולמו 30 ש"ח לצוות.
יא. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הילד מהמסגרת 
     במידה וההורים יאחרו באופן קבוע, הודעה תימסר להורים.

מה קורה אם רוצים לבטל?
א. בקשות לביטולים יוגשו בכתב ו\או במייל עד ה-15 לכל חודש שוטף 
(עד סוף מרץ).
ב. הבקשה תוגש עבור החודש העוקב ע"ג טופס ביטול השתתפות בלבד
ג. בקשה שתוגש עד ה-10 לחודש 
(כגון: מרץ) – תחייב תשלום עבור חודש זה (מרץ).
    אם תוגש לאחר ה-10 (כגון: מרץ) – תחייב תשלום גם על החודש העוקב (אפריל)
ד. במידה ולא תימסר הודעה על ביטול השתתפות, יחוייבו ההורים בתשלום מלא 
    עד לקבלת הודעה מסודרת בכתב על ביטול ההשתתפות. 
ה. הודעה לגננת | לסייעת ו\או לרכז הצהרונים לא מספיקה לצורך גריעת ילד
    מהמסגרת. על ההורים חלה החובה למלא: "טופס ביטול השתתפות" ולשלוח
    אותו למייל החברה: baitligdolbo@gmail.com | לצורך קבלת הטופס יש
    להגיש בקשה מסודרת במייל. 
ו. בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות
    או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
ו.  הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבוע מראש.
ז. 
 ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה וכיוצב'
    או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.
ח. על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא ינתן זיכוי תשלום להורים.
ט. במקרה של בידודים לא ינתן החזר כספי להורים אלא אם כן כל הגן יצא לבידוד.
י.  החל מחודש אפריל אין החזר כספי במקרה של ביטול השתתפות. אי לכך
    ובהתאם לזאת הורים שנרשמו לצהרון בחודש אפריל צריכים לדעת שאין
    החזר כספי במקרה של ביטול.

ביטול השתתפות בקייטנת חנוכה.
הורים יקרים שימו לב, ברגע שמתבצע רישום לקייטנת חנוכה
לשנת 2021 – אין החזר כספי לאחר ביצוע הרישום.

דמי רישום לשנה הבאה.
במהלך הרישום ייגבו דמי רישום בסך של 200 ש"ח בלבד.
התשלום יקוזז מהתשלום עבור החודש הראשון. (ספטמבר)
אין החזר של דמי רישום במקרה של ביטול הרשמה,
יש החזר במקרה שבו לא נפתח צהרון כלל ביישובכם.

צילום הפעילויות.
במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם
נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת 
קליפים ומצגות וכיוצב'.

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך
עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים.

בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) 
מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים 
שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה
הסכמה מצידכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי
החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום 
כתובות המגורים של התלמידים, 
 מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים 
על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות
 .

המשתתף מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות 
של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. 
המשתתף מאשר שליחת דוא"ל 
והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת 
"בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים.
 

למען הסר ספק: השימוש בתמונות ייעשה בקבוצות הווטסאפ הפנימיות
ולא יעלו לאתר תמונות של הילדים. 
 

הגבלת פרטיות
הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת
בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י
חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה. פרטי האשראי לא מועברים
לגורמים חיצוניים.

הורים יקרים שימו לב! 
חתימה על תקנון זה מחייבת את שני ההורים.

 תקנון בתי הספר

מיקום הצהרונים.
א. הצהרונים פועלים בבתי הספר.
ב. פתיחת הצהרון מותנית במספר הנרשמים.
ג. החברה רשאית להפסיק את הפעילות בהתראה של חודש מראש.

שעות פעילות רגילות.
א. בימים א'-ה' הצהרונים יפעלו מסיום הלימודים ועד השעה 17:00
ב. שעות פעילות בחגים ובחופשות הם משעה 08:00 – 16:00 
ג. ימי חופשה בהם לא מתקיימת פעילות נקבעים בהתאם לתכנית ניצנים

ד. התקנון נתון לשינויים של הקול קורא. 

מה כוללת פעילות הצהרון?


ארוחת צהריים.
א. הצהרון יספק לילדים ארוחה חמה ובריאה בכל יום.    
ב. המזון יהיה מזון מבושל וטרי 
ג. תפריט הארוחות מגוון. (התפריט יפורסם להורים) 
ד. הארוחה תכלול מנה בשרית, פחמימה, ירק מבושל, ירק טרי.
ה. בשעה 16:00 תהיה פריסה של לחם ממרח ופירות העונה

חוגים: קפוארה, דרמה, חוג חיות, זומבה, הפעלה בתנועה ועוד.
   לוח פעילויות וחוגי העשרה יפורסם בהמשך. החוגים יתקיימו
   פעמיים בשבוע. (ויותאמו לגילאים השונים)- נתון לשינויים.

כמה ילדים יש בכל צהרון.
א. צהרון ייפתח בהתאם לכמות נרשמים מינימלית של 22 ילדים
ב. מספר הילדים בצהרון לא יעלה על 34 ילדים.
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור צהרון במידה וכמות
    הילדים תפחת מ-22. במידה ויוחלט על סגירת הצהרון, הכסף
    יוחזר להורים וההורים יקבלו הודעה חודש ימים לפני. 

בריאות הילד.
א. יש למלא טופס בריאות ולציין אם לילד\ה יש רגישות בריאותית
ב. במקרה של מגבלה יצורף אישור רופא שמאשר השתתפות בצהרון 
ג. הורים מתחייבים לא לשלוח ילד עם חום מעל 37 מעלות צלזיוס לגן
ד. ילד שנעדר 3 ימים רצופים יחזור למסגרת באישור רפואי בלבד.
ה. חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים (משרד הבריאות)

כמה זה עולה?
א. עלות השתתפות ילד בצהרון בשנה"ל תשע"ח היא 760 שקלים לחודש.
ב. ההרשמה תהיה לכל הפחות ל-5 ימי פעילות בשבוע.
ג. הורה לא יהיה רשאי לרשום את ילדיו לפעילות חלקית.
ד. בשביתות \ חופשות \ קייטנות – יהיה ניתן לבצע רישום חלקי.
ה. התשלום ייפרע גם אם ילד נעדר מהצהרון עקב חופשה או מחלה.
ו. ההרשמה תיכנס לתוקף רק לאחר שיוסדר תשלום עבור כל השנה.
ז. פיגור בתשלום יקנה לחברה את הזכות לדרוש את הוצאת הילד.
ח. הוצאת ילד תיעשה ע"י מתן התראה של שבוע ימים מראש להורים
ט. על כל צ'ק ו\או תשלום שחזר יחוייבו ההורים ב-20 ש"ח.
י. במידה והורה מאחר, על כל 15 דק' איחור ישולמו 30 ש"ח לצוות.
יא. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הילד מהמסגרת 
     במידה וההורים יאחרו באופן קבוע, הודעה תימסר להורים.

מה קורה אם רוצים לבטל?
א. בקשות לביטולים יוגשו בכתב ו\או במייל עד ה-15 לכל חודש שוטף 
(עד סוף מרץ).
ב. הבקשה תוגש עבור החודש העוקב ע"ג טופס ביטול השתתפות בלבד
ג. בקשה שתוגש עד ה-10 לחודש 
(כגון: מרץ) – תחייב תשלום עבור חודש זה (מרץ).
    אם תוגש לאחר ה-10 (כגון: מרץ) – תחייב תשלום גם על החודש העוקב (אפריל)
ד. במידה ולא תימסר הודעה על ביטול השתתפות, יחוייבו ההורים בתשלום   
    של חודש נוסף, מיום הוצאת הילד מהמסגרת.
ה. בידי החברה שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הצהרון, מסיבות פדגוגיות
    או בריאותיות, ו\או במידה וההורים לא עמדו בהתחייבויותיהם.
ו.  הוצאת ילד ע"י החברה תיעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש.
ז. 
 ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של אסון טבע, מלחמה וכיוצב'
    או כל מקרה אחר שימנע הפעלה תקינה של המסגרת.
ח. על ביטול השתתפות או חיסורים באמצע חודש לא ינתן זיכוי תשלום להורים.

תשלום וגבייה.
גביית הכספים תיעשה ע"י המועצה.

צילום הפעילויות.
במהלך שנת הלימודים, אנו מצלמים את הילדים בפעילויות השונות. כידוע לכם
נודעת חשיבות רבה לפרסום הפעילויות למטרות שונות. מידעון הורים, יצירת 
קליפים ומצגות וכיוצב'.

עבורכם ההורים, זהו חלון דרכו תוכלו לחוות את הפעילויות בזמנכם הפנוי, דרך
עדשת המצלמה. כולנו יודעים שתמונה אחת שווה אלף מילים.

בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3-6.3 המופיע בהוראות הקבע תשס"ג\7 (א) 
מיום 2.11.2003 עלינו לקבל את הסכמתכם לכלול את בנכם / בתכם בפרסומים 
שיעלו במדיות השונות, אי לכך ובהתאם לזאת, אישור קריאת התקנון מהווה
הסכמה מצידכם לאפשר לנו לצלם את הילדים ולא תהיה לכם כל תביעה כלפי
החברה בגין כך. בנוסף, בהתאם להוראות של משרד החינוך לא ייכללו בפרסום 
כתובות המגורים של התלמידים, 
 מספרי טלפון או מידע רגיש לגבי תלמידים 
על צנעת אישיותם, אודות משפחתם ומצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות
 .

המשתתף מאשר לחברת: "בית לגדול בו" להציג בווטסאפ מעת לעת תמונות 
של הילדים שצולמו במהלך הפעילות. 
המשתתף מאשר שליחת דוא"ל 
והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת 
"בית לגדול בו" בכלי המדיה השונים.
 

למען הסר ספק: השימוש בתמונות ייעשה בקבוצות הווטסאפ הפנימיות
ולא יעלו לאתר תמונות של הילדים. 
 

הגבלת פרטיות
הורים יקרים, התשלום נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת
בסטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. סליקת האשראי מבוצעת ע"י
חברת ריווחית בכפוף לתנאי השימוש שלה. פרטי האשראי לא מועברים
לגורמים חיצוניים