בדוק האם הילד רשום לצהרון:

הכנס ת.ז של הילד/ה:
* יש להקליד 9 ספרות